Slovin - stari grad

Najstarija prošlost stanovnika ovog prostora neistražena je i nepoznata.

Povijesničari izvode ime Slunj od riječi «Slovin». Neki navode da je Slunj izgradio još hrvatski kralj Zvonimir, no njegovo ime spominje se još u doba ranog feudalizma u 12. stoljeću. Turci su više od 13 puta napadali na utvrđeni grad i mjesto Slunj, no prvi put su uspjeli prodrijeti  u njega 1578., opljačkati ga i opustošiti. Novi frankopanski grad Slunj (danas ostatak, zvan Gradina) bio je podignut na strateški vrlo povoljnom mjestu, na kamenitoj uzvisini poluotoka velike obale rijeke Slunjčice. Mnogi povijesničari govore da je Slunj građen u obliku nepravilnog šesterokuta, opisan okolnim zidovima s četiri polukule, kako bi se mogao braniti sa svih strana.

 

                                                            Marmontov magazin

 

Zanimljivo razdoblje Rastoka i Slunja za vrijeme Francuske vladavine u ovim krajevima kao najistočnijeg graničnog dijela Napoleonove imperije.

Premda su Napoleonovi ratni pohodi imali  osvajački karakter oni su ujedno  pridonosili širenju novih, naprednih ideja građanske revolucije kao što su ukidanje feudalno-crkvenih privilegija, ravnopravno tretiranje svih slojeva građana pred sudovima, poštivanje  svakog naroda i uvođenje narodnog jezika u škole i javni život, liberalizacija trgovine, demokratske osnove uprave,uvođenje građanskog braka, sloboda vjeroispovijesti.

Francuzi su bili poznati po svojim stručnjacima za izgradnju cesta, prijelaza i mostova preko rijeka te žitnih skladišta što im je bilo potrebno u vojne svrhe te za prehranu i zapošljavanje osiromašenog stanovništva.

Napoleonov magazin u Slunju je nastao u 19. stoljeću.

Tu je njegova vojska pohranjivala hranu i oružje.

 

litografija

Gradina

 

Ime Kordun nastalo je u doba francuske uprave. Slunj je bio pod zaštitom krčkih Frankopana, mirno se razvijao sve do 16. stoljeća, tj. do turskih provala i paljenja. Utvrda  na desnoj obali i naselje na lijevoj obali Slunjčice bili su povezani mostom i u kasnijim dokumentima spominju se pod jednim imenom: »gradom Slunjskim». Neko vrijeme (u 15. stoljeću) utvrda Slunj s posjedima bila je prodana Zrinskima, ali je ponovno i najduže bila vlasništvo loze Frankopana od kojih je poznat i Juraj koji je sudjelovao na Cetinskom saboru.