Mlin iz 18. st.

Mlinovi žličari tipični su u Rastokama kao i u ostalim krajevima vapnenačkog krša.

Podižu se na rubovima zemljišta, gdje je visinska razlika vode najmanje 3-5 metara.

Kod ovih mlinova odlučujući je pad i odgovarajuća količina vode koja svojim udarom u žlice pokreće uspravno vreteno i s njim spojen mlinski kamen.

Ispred mlinice neizbježno su se morale postavljati brane koje su štitile mlinice od neposredanog udara vode, a višak vode skretale u tokove i slapiće pokraj mlinica.

Prije domovinskog rata u Holjevčevom mlinu su bila četri mlina, tri tzv. «crna mlina» za meljavu kukuruza, zobi, pira, raži i sl., i «bijeli mlin» za  meljavu pšenice (belce).