PRAZNIK RADA

Međunarodni praznik rada obilježava se kao spomen na

velike radničke prosvjede održane u Chicagu dana 1.

svibnja 1886. godine, kada je u sukobima s policijom

poginulo više radnika, a osmero je radnika osuđeno na

smrt.