PRAZNIK RADA

Međunarodni praznik rada obilježava se kao spomen na

velike radničke prosvjede održane u Chicagu dana 1.

svibnja 1886. godine, kada je u sukobima s policijom

poginulo više radnika, a osmero je radnika osuđeno na

smrt.

Slovin Unique - Rastoke

Rastoke 25 b
47240, Slunj
Tel: + 385 47 801 460
Fax: + 385 47 801 460
mail: info@slunj-rastoke.com