Kako do nas

­ ­

Iz pravca Zagreba:­

Cestom A1 do Karlovca. Zatim od Karlovca cestom D1 preko Tušilovića prema Slunju.

Iz pravca Rijeke:

Cestom A6 do Karlovca. Zatim od Karlovca cestom D1 preko Tušilovića prema Slunju.

Iz pravca Splita:

Cestom A1 do Karlovca. Zatim od Karlovca cestom D1 preko Tušilovića prema Slunju.

 

­