Konferencijska dvorana

­­Poduzeće Slovin Unique - Rastoke d.o.o. raspolaže konferencijskom dvoranom kapaciteta 40 sjedećih mjesta, opremljenom najsuvremenijom audio - video opremom.

Prostorija nudi ugodan ambijent s pogle­dom na slapove, mlinice, zelene otočiće okružene pitkom,  modro-zelenom vodom rijeke Slunjčice.

Reference:

Vipnet d.o.o.       Alstom Hrvatska            DPD Croatia d.o.o.    

LIONS KLUB      Bogadura grupa         Wurth Hrvatska d.o.o. 
   
Coca-Cola HBC d.o.o.   Kordun d.d.        Dental grupa d.o.o.

DVD Slunj     Erikson Nikola Tesla           Crveni Križ Hrvatska

­Mogučnost održavanja team buildinga, seminara, predavanja, prezentacija i poslovnih sastanaka.

:: ­kli­knite ovdje ­za rezervaciju termina dvorane :: ­

­­