Razgledavanje imanja

­
  • Slapovi Vilina kosa, Hrvoje, Buk,Virićki
  • Vidikovci
  • Kanjoni rijeka Slunjčice i Korane
  • Ribnjak
  • Totem – Winetau
  • Koš – tradicionalni stroj za pranje tepiha, deka, biljaca i šarenica
  • Mlin – unutrašnjost; žlično vodno kolo
  • Muzejski prikaz baštine
  • Peradarnik
  • Spilja 

 

Napomena: Kućnim ljubimcima nije dopušten pristup na imanje.